Information


Hos oss har du som vuxen möjlighet att träna måndag till torsdag för bara 450:-/termin.

  

Prova på två gånger innan du behöver betala.


Ingen anmälan behövs till vuxengrupperna, bara kom!


Anmälan till barngrupperna görs till sondrumsgif@live.se


Hösttermin vecka 37 - 49

Vårtermin vecka 3 - 15/16

(Terminen avslutas vecka 15 men måndagsgrupperna slutar vecka 16

eftersom det inte är någon gympa annandag påsk)


Barngruppperna har uppehåll vecka 44 och vecka 8


Avgiften, 450:-/termin, betalas till vårt Plusgiro 27 98 84-1.

Märk inbetalningen med namn och personnummer. 


Ta med en vän som inte varit med tidigare så får du 100.- rabatt på din terminsavgift

(gäller endast i våra vuxengrupper).


Vill Du bli ledare för en barngrupp eller gruppträning för vuxna?

Hör av dig till oss!

Vi står för eventuell utbildning och du får ersättning/timma. 


Välkommen!

----------------------------------------------------------------


LEDARGUIDE för Söndrums GIF


Föreningen med dess ledare ska verka för


  • att främja hälsa och välmående för sina medlemmar

  • att medlemmar, gamla som unga, ska känna sig välkomna och delaktiga

  • att inspirera deltagarna till rörelseglädje och på så sätt öka välmåendet


Utgångspunkten är att vår förening ska utgöra en trygg miljö, där föräldrar med förtroende ska kunna lämna sina barn.

Detta ställer krav på ledarna, som i samvaron med barn och unga, måste vara medvetna om sin roll som förebild.


Föreningen ska verka för en alkohol- och drogfri verksamhet, detta avser även vuxna som hämtar och lämnar barn till olika aktiviteter inom föreningens ram.


 I lokaler som används vid föreningens verksamheter råder förbud mot tobak, alkohol och droger.